# Nazwa Data następnej powtórki Edycja powtórki Przejdź do powtórki
1 Algorytmy - Hypercube 2016-04-08 Edytuj  Powtórka 
2 Programowanie - powtarzalne elementy każdego programu 2016-04-29 Edytuj  Powtórka 
3 Algorytmy - Cykl Eulera, zadanie 2016-05-06 Edytuj  Powtórka 
4 Trygonometria - okres 2016-05-07 Edytuj  Powtórka 
5 Algorytmy - Insertion Sort 2016-05-07 Edytuj  Powtórka 
6 Trygonometria - parzystość/nieparzystość funkcji sinus/cosinus 2016-05-07 Edytuj  Powtórka 
7 Algorytmy - Wyszukiwanie binarne 2016-05-10 Edytuj  Powtórka 
8 Algorytmy - sumowanie 2 liczb binarnych 2016-05-10 Edytuj  Powtórka 
9 Algorytmy - Merge Sort 2016-05-11 Edytuj  Powtórka 
10 Trygonometria - tangens sumy kątów 2016-05-14 Edytuj  Powtórka 
11 Trygonometria - zadanie 2016-05-19 Edytuj  Powtórka 
12 Trygonometria - zadanie 2016-05-19 Edytuj  Powtórka 
13 Algorytmy - Cykl Eulera 2016-05-19 Edytuj  Powtórka 
14 Algorytmy - Droga Euleura 2016-05-19 Edytuj  Powtórka 
15 Programowanie - powtarzalne elementy każdego programu 2016-05-19 Edytuj  Powtórka 
16 Trygonometria - twierdzenie cosinusów 2016-06-06 Edytuj  Powtórka 
17 Trygonometria, amplituda, linia środkowa, okres 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
18 Trygonometria - arcusy 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
19 Trygonometria - Twierdzenie sinusów 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
20 Algorytmy - Chain Network 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
21 Algorytmy - Ring Network 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
22 Trygonometria - Jedynka trygonometryczna 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
23 Trygonometria - sinus, cosinus podwojonego kąta 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
24 Trygonometria - sinus, cosinus różnicy kątów 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
25 Trygonometria - sinus, cosinus sumy kątów 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
26 Algorytmy - Complete Graph 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
27 Algorytmy - Grid Graph 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
28 Algorytmy - Graf planarny 2016-07-05 Edytuj  Powtórka 
29 Algorytmy - Trees 2016-07-05 Edytuj  Powtórka